Efter pandemin måste vi bygga något nytt

Vår välfärd - och inte minst vår äldreomsorg - står inför stora utmaningar. Vi måste prioritera det gemensamma, våra barn och äldre ska komma först. Efter pandemin är det dags att bygga upp vår välfärd igen, om det skriver Marianne Walter och Eva Lindh i MVT. Läs inlägget här.

Under covid-19-pandemin har revorna i välfärden blivit uppenbara för oss alla. Framförallt inom äldreomsorgen, med oacceptabelt höga dödstal som följd

Äldreomsorgen ser väldigt olika ut runtom i Sverige men allt för länge har äldreomsorgen och arbetsvillkoren för de som jobbar där fått stå tillbaka i många kommuner. Samtidigt har så kallade valfrihetsreformer och marknadstänk lett till att allt fler i personalen fått otrygga anställningar, springvikariat och orimliga arbetsvillkor.

Nu i höst la den S-ledda regeringen en historisk budget på 105 miljarder kronor för välbehövliga reformer. Kommuner och regioner får ökade generella statsbidrag med tio miljarder, utöver de 12,5 miljarder som redan var annonserade. Fyra ytterligare miljarder satsas på äldreomsorgen. Ytterligare fyra miljarder satsas på det så kallade ”äldreomsorgslyftet” som innebär att personalen i omsorgen ska få bättre utbildning och kompetens. Det är en historiskt stor satsning riktad till omsorgen om våra äldre.

För Motala kommun har det inneburit nästan 19 miljoner i särskilt riktade satsningar till just äldreomsorgen, 8 miljoner till Äldreomsorgslyftet och dessutom drygt 29 miljoner i generella statsbidrag som också kan användas till äldreomsorg om kommunen väljer så.

Trots det så skär 1 av 3 borgerligt/M-styrda kommuner ner på eller privatiserar äldreomsorgen. Det är inte rimligt. Pengarna som är avsatt till äldreomsorgen, ska gå till äldreomsorgen.

Äldreomsorgen behöver också uppvärderas. Det är ett otroligt viktigt och givande arbete som måste få mer än bara nya resurser. Äldreomsorgens personal behöver förbättrade arbetsvillkor – det är bra för personalen men är också bra för att öka kvaliteten i äldreomsorgen. Det handlar om att stärka utbildningarna för yrket, utveckla de specialiserade utbildningar som behövs, att undersköterska ska bli en skyddad yrkestitel, att lönerna ska höjas och att arbetstider måste förbättras. Att ta hand om äldre personer är ett viktigt arbete och det måste avspeglas i lön och arbetsvillkor.

Vi socialdemokrater står alltid upp för välfärden och är villiga att prioritera därefter. Det högerkonservativa blocket talar numer ofta om satsningar på välfärden, men deras skattesänkarpolitik vore rent förödande för äldreomsorg, vård och skola.

När pandemin är över ska vi inte gå tillbaka till den situation vi hade innan. Vi ska bygga något nytt – ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi socialdemokrater sätter välfärden främst. Det är på välfärden vi framförallt vill satsa våra gemensamma resurser.

Eva Lindh, riksdagsledamot (S)
Marianne Walter (S), 2:e vice ordförande socialnämnden

facebook Twitter Email