Det trygga samhället bygger vi tillsammans

För oss socialdemokrater kommer tryggheten först. Vi vill bygga ett samhälle som möjliggör individens frihet genom ett starkt trygghetssystem. För oss är trygghet en stark välfärd, och den bygger vi bäst tillsammans. Om det skriver Elias Georges i MVT. Läs debattinlägget här.

Vi lever i en oförutsägbar tid. Pandemin präglar hela samhället och vi alla tvingas till stora uppoffringar. Människoliv släcks alldeles för tidigt och de ekonomiska konsekvenserna är påtagliga. Samhällets ställs inför en av de största utmaningarna i modern tid och det är nu det ställs på sin spets. Hur ska vi klara krisen?

För oss socialdemokrater är svaret självklart. Vi ska klara det tillsammans. Det är så vi alltid har jobbat, och det är så vi löst tidigare utmaningar. Genom en stark välfärd och ett Sverige som håller ihop kan vi ta oss framåt. Men det krävs en tydlig politisk riktning och det krävs att man sätter välfärden före sänkta skatter och utförsäljningar. Tyvärr delas den här bilden inte av våra politiska motståndare, och efter långa år av Alliansstyre har Sveriges krisberedskap försämrats.

Det är nu vi ser konsekvenserna av borgerlighetens nedskärningar. Utförsäljningen av Apoteket och avvecklingen av läkemedelsberedskapen har skapat onödiga hinder. Mitt i brinnande pandemi valde dessutom Alliansen i region Stockholm att sälja ut ett helt sjukhus, trots att vi vet hur viktigt det är med offentlig rådighet och beredskap – inte minst i kristid. 

Samhällsbygget måste ske gemensamt och vår välfärd ska värnas. Först då kan vi hantera de stora samhällsproblemen. För oss innebär trygghet en stark välfärd. Samhällsdebatten har under en lång tid handlat om hårdare tag, straff och migration. Frågor som måste debatteras, absolut, men för oss kommer världen aldrig att vara svart-vit. Vi måste kunna hantera flera tankar samtidigt. Ska vi prata brott och straff så måste vi prata om det förebyggande arbetet också. För höjda straffsatser, fler poliser och mer övervakning är inte hela lösningen. Vi måste också diskutera samverkan mellan socialtjänst, skola och polis. Vi måste prata om vilka forum våra ungdomar har att röra sig på, hur vi får fler goda förebilder och hur vi når ut till dem som befinner sig i utanförskap. Först då kan vi skapa ett tryggare samhälle, på riktigt. 

För oss är trygghet vetskapen om att vi har en välfärd att lita på. Trygghet är en god hemtjänst, med personalkontinuitet och schyssta arbetsvillkor för de anställda. Trygghet är en värdig äldreomsorg på ålderns höst, där nedskärningar och utförsäljningar till vinstdrivande företag inte får gå före en omsorg av kvalitet. 

Nu i pandemin ställs trygghetsfrågan på sin spets. Vad är egentligen viktigast? För oss är det att säkerställa kvalitet i skolan och omsorgen. Vår välfärd måste prioriteras. Frågan om munskydd, kontinuitet i personalstyrkan för minskad smittrisk, och andra åtgärder får aldrig bli en ekonomisk fråga. Välfärden ska prioriteras.

Välfärd och trygghet går hand i hand. Genom prioritera våra äldre samtidigt som vi satsar på nästa generation så bygger vi ett samhälle som håller ihop, idag och i framtiden. Det trygga samhället bygger vi tillsammans. Så har det alltid varit och så kommer det vara även framgent. 

Elias Georges, oppositionsråd (S)

facebook Twitter Email