Det starka samhället måste ta ansvar för tryggheten

På olika håll i landet har gängkonflikter eskalerat de senaste månaderna. I Linköping under mellandagarna skedde senaste dödskjutningen och den har kopplingar till gängbrottslighet. Linköping har under den senaste tiden varit centrum för en större gängkonflikt.

De kriminella gängens spel om makt har skapat grogrund för ökad otrygghet i stadsdelarna där samhällets mest utsatta bor. Den här utvecklingen får aldrig accepteras och det starka samhället måste ta sitt ansvar för att stoppa gängen!

Trygghet i vardagen ska vara en självklarhet för alla, men det kan endast förverkligas genom att samhället tar sitt ansvar, inte bara när det kommer till att stoppa gängen, utan även stoppa nyrekryteringen. Vi socialdemokrater kommer att vända på varenda sten för att bryta segregationen och bygga ett samhälle som håller ihop.

För kriminaliteten har sin grund i just utsatthet och avsaknad av framtidstro. Två viktiga faktorer är den växande ojämlikheten, i samband med ett skolsystem som tillåter riskkapitalbolag att ta skattepengar och lägga det i sina egna fickor i stället för att satsa på våra barn. Kommunala skolor runt om i Sverige tvingas ned på knäna på grund av friskolekoncernernas snedrekrytering och vinstuttag. Pengar som är till för att säkerställa att alla barn i Sverige får en trygg och bra skolgång hamnar i stället utomlands eller i fickorna på ett fåtal personer. Skolsegregationen ska brytas och vinstuttag ur skolan förbjudas.

Framtidstro är nyckeln till att stoppa nyrekryteringen och där spelar skolan en avgörande roll, men den bär inte ensamt ansvar. Alla barn ska ha tillgång till en meningsfull fritid, därför måste trygga förhållanden i familjen, hemmet och skolan prioriteras. Trångboddheten ska bekämpas genom byggandet av fler bostäder och stort fokus måste läggas på att få alla föräldrar i arbete. Trygga hem skapar trygga individer.

Det räcker dock inte att arbeta mot brottens orsaker, utan den organiserade brottsligheten måste fortsatt bekämpas med det starka samhällets fulla kraft. Utbyggnaden av polisen måste fortsatt vara prioriterad, samtidigt som hela rättskedjan behöver stärkas med fler kollegor i såväl Kriminalvården som Åklagarmyndigheten. Samtidigt får myndigheterna fler befogenheter för att bekämpa de kriminella gängen, bland annat med ökade befogenheter att beslagta gängkriminellas tillgångar som uppenbarligen tillkommit genom kriminell verksamhet, stärkt arbete mot smuggel och svarthandel.

Inget litet barn drömmer om att begå våldsbrott och det är samhällets ansvar att se till att det inte händer. Trygghet byggs i gemenskap och vi socialdemokrater vet att nyckeln till det finns i ett jämlikt samhälle som håller ihop och som samtidigt inte viker en tum för gängkriminaliteten.

Johan Andersson ordförande, Annelie Liljedahl gruppledare

facebook Twitter Email