Det starka samhället lämnar inte våra unga i sticket

Motala kommun får av den socialdemokratiskt ledda regeringen 1,7 miljoner kronor för fler unga till arbete. Om det skriver Johan Andersson och Helen Isacsson i MVT. Läs inlägget här.

Att starta vuxenlivet är svårt. I synnerhet mitt under en brinnande pandemi. Många av de jobb som unga får som första steg in i arbetslivet har tillfälligt försvunnit. Därför tilldelar den socialdemokratiskt ledda regeringen nu sammanlagt 380 miljoner till Sveriges kommuner för att skapa arbeten för våra ungdomar under 2021.

Coronapandemin har haft stor negativ påverkan på många branscher, speciellt för besöksnäringen och handeln. Branscher där unga ofta får sitt första arbete i form av tillfälliga anställningar. Dessa sommarjobb och extrajobb, som skulle ha gett meriter inför framtiden, har inte varit sökbara under 2021. Med ingen eller kort arbetslivserfarenhet och ofta osäkra anställningar, är unga särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Men det starka samhället lämnar inte våra unga i sticket.

När jobben inom restaurang och besöksnäring är färre blir de kommunala sommarjobben desto viktigare. Regeringen har därför gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 180 miljoner kronor till Sveriges kommuner för att stärka kommunernas möjligheter att skapa sommarjobb för ungdomar. För Motala kommun innebär detta drygt 800 000 kronor för sommarjobb i år. 

Därtill har Regeringen tidigare gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela upp till 200 miljoner till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar under hela 2021. Denna satsning gäller från och med våren fram till årsskiftet. En grov uppskattning är att cirka 20 000 ungdomar kan få ett jobb i kommunernas verksamheter under året tack vare regeringens satsningar. Tillsammans med sommarjobbssatsningen innebär det 1,7 miljoner kronor totalt för jobb till unga i vår kommun i år. 

Dessa satsningar kommer göra gott för Motala. Vi står inför en stor personalbrist de kommande åren inom den kommunala verksamheten, och för att säkra kompetensförsörjningen måste vi våga satsa på våra ungdomar. I ett läge där vi dessutom har en hög ungdomsarbetslöshet är det viktigt att kommunen tar sitt ansvar och hjälper ungdomar till sitt första arbete – en väg in på arbetsmarknaden. 

Det är ett tufft läge nu, men framtiden är ljus för våra ungdomar. Sedan tidigare vet vi också att de flesta unga kommer in på arbetsmarknaden när konjunkturen vänder. När ekonomin går upp är unga bland de första som får nytt jobb. Därför är det viktigt att säga, det är inte kört! Ni unga som går utan arbete nu behövs på arbetsmarknaden. Vi behöver alla för att bygga Sverige starkt. Vi tar Sverige framåt tillsammans.

Helen Isacsson (S), 2:e vice ordförande bildningsnämnden
Johan Andersson (S), riksdagsledamot

facebook Twitter Email