Den styrande minoriteten måste ta ansvar i krisen

Att den styrande minoriteten i Motala inte lyfter frågor om smittspridning för politisk samsyn är anmärkningsvärt. Om det skriver Elias Georges i dagens MVT.

Coronaviruset håller världen i ett hårt grepp. Över 3 miljoner bekräftade fall av smitta runt om i världen, mer än 200 000 dödsfall globalt och i Sverige över 20 000 bekräftade fall.  Pandemin slår mot oss alla och lämnar ingen oberörd. Alla påverkas, alla måste vidta åtgärder och pausa det normala. Vi i Motala är inget undantag. 

Folkhälsomyndigheten gick tidigt ut med rekommendationer och skarpa råd om åtgärder. Rekommendationerna gäller oss alla. Civilsamhället, näringsliv, offentliga aktörer, individer. Kommunen har ett stort ansvar att bära. Läget måste bevakas löpande, individer och företag behöver stöttas och vi måste alla skapa förutsättningar för att klara den här krisen. Vi måste arbeta gemensamt.

Vi ser runt om i Sverige hur samhället sluts samman. Begreppet ”empowerment” har återkommit i rampljuset. Människor tar makt över sin vardag och hjälps åt för att klara de utmaningar som man ställs inför. På sociala medier skapas hjälpgrupper för att skydda riskgrupper och hashtaggen ”support your local” fylls av människor som stöttar lokala företag genom att köpa take away. 

I tuffa lägen och kriser måste politiken gå före för ansvarstagande och beredskap. Många kommuner gick tidigt upp i stabsläge, krisledningsnämnderna runt om i Sverige har sammanträtt som aldrig förr och många tar ansvar för medborgarnas liv och hälsa. 

Flera kommuner var också tidigt ute och skapade samverkan kring insatser för äldre och riskgrupper. Informationsblad med sammanställd information har skickats ut. Stödorganisationer för människor som riskerar att utsättas för våld i hemmet har inrättats i flera kommuner. 

Runt om i Sverige visar kommunerna och lokalpolitikerna framfötterna när man tidigt agerar för att möta kommande behov och för att förebygga allvarliga konsekvenser.

Kommunen är den organisation som agerar närmast medborgarna och har därmed ett stort ansvar. Den kommunala politiken måste agera för medborgarnas bästa. Tyvärr kan vi se att man i Motala tenderar att vara sen på bollen. Krisledningsnämnden har hittills endast sammanträtt vid ett tillfälle och då berördes endast näringslivsfrågor, såsom taxor och avgifter för företagare. 

Förstå oss rätt, våra företag är viktiga och vi måste alla hjälpas åt för att näringslivet ska klara sig genom krisen. Men, en brinnande fråga som man inte kan bortse från är liv och hälsa. Hur ska vi agera för att minska smittspridning? Riskerar vår personal sin hälsa när man hanterar eventuell smitta i den kommunala verksamheten? Hur skyddar vi våra utsatta äldre på äldreboendena? Att den styrande minoriteten inte lyfter dessa frågor för politisk samsyn är anmärkningsvärt. 

Vi har tidigt lyft förslag för att stärka bemanning och skydda medborgarna. Vi vill visstidsanställa timanställda och stötta föreningsliv genom sommarjobbssatsningar. Vi har sträckt ut en hand med förhoppning att Alliansen svarar upp. 

I dagarna kom information om att ett infoblad ska gå ut till kommunens äldre. Detta borde ha skett i början av pandemin och är något som vi har efterfrågat flera gånger. Gång på gång agerar vi när branden redan har börjat pyra, istället för att agera förebyggande och därmed undvika mänskligt lidande. 

Runt om i Östergötland kvittar kommunfullmäktigen ner sig och halverar antalet ledamöter. I Motala trängs man i raderna på fotbollsarenan. Man kan undra om den styrande minoriteten anser att Motala är en isolerad ö i vår region, helt skyddad från smittspridning och pandemi. Vi är oroade över den politiska hanteringen. 

Elias Georges (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email