Dags att återta folkhemmet!

I dagens MVT skriver Elias Georges om året som gått. Läs artikeln nedan!

Det är nu dags att lägga 2019 till handlingarna. Året har varit omtumlande, både till det positiva och till det negativa. Ett maktskifte har ägt rum och kommunen har dessutom genomgått en omorganisation där nya roller nu tar form. 

Vi har också drabbats av tuffa nedskärningar orsakade av Moderaterna och Kristdemokraternas statsbudget som röstades igenom med hjälp av Sverigedemokraterna. Att regeringens budget för 2019 föll har inte bara inneburit 10 miljoner mindre i statsbidrag till vår äldreomsorg utan också resulterat i ökade kostnader för försörjningsstöd orsakade av en neddragning beträffande arbetsmarknadsåtgärder. 

2019 minns vi som året när Alliansen skulle visa hur man sköter kommunens ekonomi, men istället gjorde ett magplask och missade målet med nästa 55 miljoner kronor. Ett reellt underskott räddas upp av en kontroversiell försäljning av Skogsborg, där underlag och eftertänksamhet saknades helt. 

Vi kan konstatera att 2019 var ett tufft år för Motala och för vår gemensamma välfärd. Ungdomsgården Hallen lades ner utan konsekvensanalys och med en riskanalys som lyste rött på alla punkter. Våra ungdomar förlorade sin samlingsplats och skoltrötta elever förlorade viktig stöttning. Korttidsplatser stängdes ner precis innan sommaren, vilket ökade trycket på en redan ansträngd hemtjänst. 

Gång på gång har Alliansen skurit ner på nämndernas ekonomiska utrymme och allra hårdast har bildningsnämnden och socialnämnden drabbats. Vården, skolan och omsorgen har fått ta smällen i Alliansens Motala. 

Utifrån det dåliga resultatet i år och nästa års ekonomiska prognoser kan vi lätt konstatera att ramarna är för tajt satta och välfärden måste få mer utrymme. Vår välfärd ska vara stark och vi ska ha ett samhälle där vi tar hand om varandra. Det är våra barn, unga och äldre förtjänta av. 

Men 2019 har inte bara inneburit tunga beslut och motgångar. När vi summerar året ser vi också många framgångar. Politik och en tydlig ideologisk riktning kan göra skillnad. 

Vi lyckades under våren rädda Hälsocenter med dess värdefulla verksamhet och kompetenta personal. Vi har tagit beslut om en ny simhall i kommunal ägo. Frågan om en fritidsbank för avgiftsfri utlåning av sport- och fritidsutrustning utreds just nu efter en motion från socialdemokratiska fullmäktigeledamöter. Dagstugorna med gemensam lunchservering har räddats och vi kan fortsätta arbetet med att förebygga ensamhet hos äldre. 

Vi sa nej till att låta privathushåll betala för företagarnas avfallshantering på Tuddarp och krävde istället en rättvis taxa där självkostnadsprincipen gäller. 

Chockhöjningen av avgifterna på kulturskolan hotar visserligen fortfarande, men vi har i alla fall lyckats få tillbaka frågan för ett utredande innan beslut. 

2019 har varit tufft. Vi står inför stora utmaningar och behoven ökar. Ska vi klara detta krävs det en tydlig riktning och vi behöver prioritera smart. Men för oss är det självklart: Välfärden måste komma först och vi måste våga satsa. Det är dags att återta folkhemmet. 

Elias Georges (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email