Bryt den ofrivilliga ensamheten i Motala

Ett av våra växande samhällsproblem idag är den ökande ofrivilliga ensamheten bland våra årsrika medborgare. Motala är inte förskonat. Det skriver Ragnhild Wärn (S) och Mats Johannesson (MP) i MVT den 12 augusti 2020.

Idag bor våra äldre utspritt i hela kommunen och oftast bor man helt ensam med några få och korta besök från hemtjänsten per dag eller vecka. Bristen på naturliga mötesplatser matchar inte efterfrågan och kommunen ligger efter när det kommer till att arrangera aktiviteter för våra äldre. Coronapandemin har också orsakat en ökad ensamhet när människor över 70 år har behövt isolerat sig i sina hem och aktiviteter för äldre har upphört som en konsekvens av den ökade smittspridningen. Nu krävs åtgärder från politiskt håll. 

Ensamheten måste stävjas annars riskerar det här samhällsproblemet att bita sig fast i flera generationer efter vår. När allt fler äldre lämnas efter och förlorar sitt sociala sammanhang riskerar även den psykiska ohälsan att öka. Vi socialdemokrater och miljöpartister föreslår flera lösningar för att minska problemet i Motala. Våra äldre förtjänar en trygg ålderdom tillsammans med andra. 

Vi tror på gemensam samhällsförändring som vi åstadkommer på politiskt vis. Därför vill vi se en ökad vilja till förändring inom äldrepolitiken hos den styrande Alliansen. Efter år av privatiseringar och nedskärningar inom äldreomsorgen ser vi nu med facit i hand vilka skadliga effekter det har fått. Våra brukare får inte den tid till omsorg som behövs för ett gott liv och vår personal hinner inte ge varje individ en social omsorg. 

Idag är det vinstintresset som styr hos vårdföretagen inom äldreomsorgen, inte de individuella behoven. Det medför att satsningar på att minska ensamheten kommer i skymundan. Det är uppenbart att välfärden behöver stärkas och det gör vi genom att anställa fler som kan arbeta på våra vård-och omsorgsboenden för att öka kvalitén. En högre personaltäthet minskar de äldres ensamhet. 

I vår budget för 2021 satsar vi på de ideellt drivna träffpunkter som idag finns för att skapa mötesplatser i Motala. Vi vill också införa wifi på alla äldreboenden i kommunen för att brukarna enklare ska kunna koppla upp sig och ha tätare kontakt med sina nära och kära. 

2018 gick våra partier till val på att öka antalet sociala mötesplatser runt om i våra bostadsområden och satsa på flera parboenden för komma till bukt med problemet. Att bryta ensamheten bland äldre är en fråga om trygghet och om hälsa. Flera mötesplatser och aktiviteter för våra äldre skapar en bättre sammanhållning, en bättre social hälsa och en mer meningsfull fritid. Nu är det upp till den styrande minoriteten att våga satsa.

Läs artikel i MVT här: https://mvt.se/asikter/debatt/artikel/bryt-den-ofrivilliga-ensamheten-i-motala/7r3m3vkl

facebook Twitter Email