Bokbussen är ovärderlig för såväl landsbygden som för våra barn

Bokbussen är en ovärderlig tillgång för Motala kommun. Den servar såväl yngre som äldre medborgare, ökar tillgången till information och skapar på så vis ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle.

2017 genomfördes en utredning om bokbussens framtid. Syftet var att hitta utvecklingsmöjligheter för att nyttja bokbussen på bästa sätt. I samband med utredningen genomfördes flertalet intervjuer med bland annat invånare som regelbundet besöker bokbussen. På utredningens framsida kan man läsa två citat från dessa intervjuer: ”Älskar bokbussen och önskar av hela mitt hjärta att den får vara kvar” (landsbygdsbo) samt ”Bussen kan ha stor betydelse för att bryta kvinnors isolering” (nysvensk i Motala). Citaten är talande och visar tydligt på bokbussens stora värde för Motalaborna. Trots detta aviserar Alliansen nu att man vill avveckla den. Biblioteksbussen är inte lagstadgad och då är den inte heller prioriterad, sett till Alliansens tidigare argumentation.


Älskar bokbussen och önskar av hela mitt hjärta att den får vara kvar

Frågan är vem som är prioriterad för Alliansen? Vi vet sedan tidigare att de äldre inte är det: korttidsplatserna minskar, dagverksamheten för dementa dras ner, Hälsocenter försökte man avveckla helt. Är det ungdomar man vill prioritera? Nej, det gjorde man klart vid nedläggningen av Hallen. Unga är inte prioriterade utan istället vill man satsa på yngre barn. Man säger sig också vilja satsa på kärnverksamhet såsom skola samtidigt som man drar ned resurspengen med 2,5 miljoner kronor.

Alliansen säger sig alltså vilja satsa på yngre barn i förskoleåldern. Man vill även satsa på landsbygden. Samtidigt så är det just dessa två grupper som bokbussen riktar sig mot. Drygt 40 förskolor och lika många landsbygdshållplatser får besök av bokbussen regelbundet. Små barn får tidigt genom förskolan och bokbussen ta del av läsandets förtrollade värld. Landsbygdsboende kan regelbundet låna böcker eller ta del av bokbussens övriga utbud utan att ta sig in till stan. Man får ta del av service, som faktiskt är lagstadgad, på ett enkelt sätt. Bokbussen har gjort information, kultur och inte minst läsandet tillgängligt. För alla. Oavsett socioekonomisk bakgrund, ålder eller var du bor. Bokbussen skapar mervärden samtidigt som den levererar lagstadgad service till våra medborgare på ett jämlikt sätt.

Alliansen vill avveckla bokbussen för att spara pengar. Man behöver effektivisera all verksamhet. Det är sant, kommunen behöver ständigt arbeta smartare och bli mer effektiv. Skillnaden är att vi vill se en långsiktighet i effektiviseringsarbetet. Vi vill se förebyggande insatser istället för kortsiktiga nerskärningar. Bokbussen är ett bra exempel. I en konsekvensanalys från 2015 kan vi se att Motala kommuns kostnad per utlån var lägre en riksgenomsnittet, detta för att vi har få biblioteksenheter och istället använder oss av en mobil biblioteksenhet – bokbussen.

Frågan till Alliansen blir nu: hur tänker ni täcka upp för det behov som skapas vid en avveckling av bokbussen? Hur ska landsbygdsbor och småbarn få tillgång till biblioteksutbud utan en bokbuss? Tänker ni öppna filialer i alla kommunens tätorter eller ska invånarna stå utan service?

Helen Isacsson (S)
2:e vice ordförande bildningsnämnden

facebook Twitter Email