Bevara Motalas bostadsbestånd

I somras skrev Lena Bengtsson Ohlsson (S), vice ordförande i Bostadsstiftelsen Platsen, i MVT om allmännyttans viktiga kraft i Motala. Läs artikeln här!

Bostadsfrågan är en ständigt aktuell politisk fråga och Motalas behov av bostäder kommande år kommer att öka i takt med en växande befolkning. Därför behöver kommunen prioritera arbetet med att öka bostadsbeståndet för att möta upp det behov som finns.

Här spelar vår allmännytta en viktig roll. Vi socialdemokrater kommer alltid att stå upp för vår allmännytta. Det är de bostäder vi äger och förvaltar tillsammans. Allmännyttan som vi har byggt upp över många år genom Bostadsstiftelsen Platen har tjänat Motala väl och bidragit till ett ökat bostadsbyggande och att fler familjer har fått ett tryggt boende. Allmännyttan behövs för att fler människor ska ha råd med en hyresrätt. Alla har inte råd att köpa en bostadsrätt eller villa i dagens samhälle. Det här handlar om att upprätthålla kommunens lagstadgade bostadsförsörjningsansvar. 

Den svenska bostadsmarknadsmodellen bygger på att allmännyttan ska stå för det långsiktiga utbudet och planerandet av nya bostäder. Allmännyttan ska säkerställa att bostäderna som erbjuds gör det till ett bra pris och att de är tillgängliga för alla i samhället, även utsatta grupper av människor som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Tyvärr finns det krafter i vårt samhälle som vill sälja ut vår gemensamma allmännytta. Vi vet sedan tidigare debatter att Alliansen har aviserat att man avser att sälja ut delar av Bostadsstiftelsen Platens bestånd. Genom att sälja ut delar av allmännyttan sviker samhället dessa grupper som är i extra behov av trygghet, därför måste vi slå vakt om att allmännyttan ska fortsatt ägas av våra medborgare. Allmännyttan är dessutom en motor för fortsatt bostadsbyggande vilket har gynnat oss i Motala som är en växande kommun. Det är också en integrationsfråga där vi vet att Bostadsstiftelsen Platen många gånger har gått före i ett framgångsrikt integrationsarbete när man har satsat på mötesplatser och blandad bebyggelse som minskar segregationen. 

Motala är i behov av flera bostäder, i synnerhet hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i. Kommande år har vi stora demografiutmaningar. Motala har många unga som vill flytta hemifrån och en växande grupp äldre som är i behov av mindre lägenheter. Allmännyttan bidrar till ruljans på bostadsmarknaden genom att erbjuda ett stort bestånd av hyresrätter som kan möta upp framtidens behov. Allmännyttan är således väldigt viktig att bevara – för framtidens skull. Vi socialdemokrater kommer alltid att säga nej till utförsäljningar av vårt gemensamma bostadsbestånd.

Lena Bengtsson Ohlsson (S)

Läs artikeln här i MVT: https://mvt.se/artikel/bevara-motalas-bostadsbestand/7rkx5oel

facebook Twitter Email