Behåll matens prisbelönta kvalité i Motala!

Snart kommer Motala kommun att ta fram en ny kostpolicy för de kommunala måltiderna. Förra året fick Motala den benämningsvärda utmärkelsen ”Årets hållbara skolmatskommun 2019” av White Guide och Världsnaturfonden. En utmärkelse som kommunen tidigare har varit nominerad till för tre år sedan. Det här är något vi ska vara mycket stolta över. 

Motalas skolkök har sedan en tid tillbaka satsat stort på hållbarhet, klimatsmarta råvaror och minskat matsvinn. Man handlar råvaror efter säsong samt ekologiskt-och kravodlat. Skolmaten innehåller mer vegetariska råvaror idag än tidigare som ännu en anledning för att minska klimatpåverkan. Därför är det extra glädjande att våra skolkök fick utmärkelsen som Sveriges mest hållbara skolmatskommun. 

Vi socialdemokrater har starka förhoppningar om att kommunen nu ska fortsätta i samma anda.  Utmärkelsen är inget som kommunen fick samma dag som man gick över till en mer hållbar matlagning utan det här är något som kommunen har kämpat för under en längre tid. Vi ser hur vår skolkökspersonal jobbar hårt och kreativt för att strävar efter hållbarhetsmålen. Utan dem hade vi aldrig kommit såhär långt. 

Den nya kostpolicyn bör fokusera ännu mer på hållbarhetsaspekten och ett minskat matsvinn. Kommunen bör fortsätta inhandla ekologisk och KRAV-märkta råvaror för att fortsätta stödja en hållbar livsmedelsproduktion i samhället. 

Vi vill se att Region Östergötlands målsättning om 50 procent ekologisk mat år 2022 ska följas även i vår kostpolicy för att på längre sikt nå det nationella målet om 60 procent ekologiskt producerad mat. Vi vill också att kostpolicyn ska utgår från den sociala-, ekonomiska- och ekologiska hållbarheten. Schyssta villkor och Fairtrade-märkning om möjligt vid produktion av livsmedel är ett exempel på hur vi kan förbättra den sociala hållbarheten. 

Vid inköp av livsmedel bör man beakta miljöaspekten före lägre priser som Alliansen förordar. Vår hållning är att andelen närproducerade råvaror ska öka men inte på bekostnad av något annat. Så kan vi nå en mer hållbar lösning. 

Det finns en mängd olika saker Motala kommun borde sträva efter när det kommer till livsmedel och skolmat men det allra viktigaste är hur vi kan bidra till en bättre framtid för nästa generations medborgare. Vårt gemensamma klimatavtryck på planeten påverkar vår framtid. 

Vi måste kunna se våra barn och barnbarn i ögonen och lova att vi ska göra allt för att få ett hållbart och klimatneutralt samhälle och det är lika viktigt för Motala som för resten av Sverige. Ambitionen måste även i år vara att vår skolmat återigen blir prisbelönt. 

Läs artikeln i MVT: https://www.mvt.se/asikter/debatt/behall-matens-prisbelonta-kvalitet-i-motala-om6526709.aspx

Kjell-Arne Karlsson (S), 2:e vice ordförande i vatten-och avfallsnämnden

facebook Twitter Email