Barn i utsatta områden är kommunens ansvar

Är det rimligt att ett välfärdssamhälle som Sverige tillåter att utsatta bostadsområden fortsätter växa?

De flesta verkar tror att utsatta bostadsområden endast existerar i storstäderna, men så är inte fallet. Vi måste inse att dessa bostadsområden finns i vår stad och vi tillsammans har ett ansvar att mota den samhällsutvecklingen vi ser. 

Alliansen i Motala är väl medvetna om vad som händer men tyvärr tar det alldeles för lång tid innan dessa problem blir tagna på allvar, eller saknar Alliansen viljan att jobba fram hållbara lösningar? Under deras styre har snarare mer verksamhet tvingats lägga ner än att växa fram, detta är oacceptabelt för oss. 

Barn, vuxna och äldre som bor i dessa bostadsområden är värda mer än det de får just nu. Vi behöver arbeta både kortsiktigt och långsiktigt för att möta dessa utmaningar. Under rådande pandemi växer det fram frustration och ensamhet till följd av minskade kommunala insatser och aktiviteter i dessa bostadsområden, nu är det dags att vi planerar vad som ska ske efter pandemin.Vi tror att det är ännu viktigare nu än någonsin med till exempel aktiviteter för barn när skola och fritids stängs för sommaren. 

Det finns inte längre lika mycket för barn att göra under de rådande restriktioner och då behöver vi som samhälle kliva fram och se till så att det finns en möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid. Vi tillsammans som samhälle utgör grunden som kan se till att alla medborgare ska kunna känna sig trygga, aktiverade och glada, oavsett var man bor i vår kommun. 

Det finns många planer på bra saker som kan tillföras till dessa bostadsområden men vi tror att det viktigaste just nu är att något blir av och att det sker nu till sommaren. Alliansen får inte vända ryggen till människorna i dessa bostadsområden när behovet är som störst. Att avstå insatser tror vi tyvärr leder till att fler känner sig frustrerade och svikna vilket kommer att öka segregationen. 

Den S-ledda regeringen tillsätter just nu 200 miljoner kronor som kommunerna kan söka för att skapa kostnadsfria lovaktiviteter för barn i åldrarna 5-16 år. Vi ser att detta är ett enkelt steg för den styrande minoriteten i Motala att verkligen visa att man vill satsa och ta hand om de barn som bor i dessa bostadsområden. 

Alla barn oavsett adress förtjänar politiker som på riktigt ser efter deras behov, speciellt när det kommer gratis. Allt annat vore oanständigt!

Martin Grändås (S), kommunfullmäktigeledamot

Hanna Lindell (S)

Susanne Litche (S)

facebook Twitter Email