Att inte uppfyllt de uppsatta målen är starkt underkänt

Trots kriget i Ukraina och de vedervärdiga brott som begås av Putins Ryssland, så måste den lokala demokratiska debatten i Sverige fortgå. Om inte minst för att visa att inget rubbar vår stolta demokratiska övertygelse.

Moderaterna och Alliansen kör fullt ut med sin paroll ”Vi får saker gjorda”. Någonting som vi ställer oss lite frågande till med tanke på hur den här mandatperioden utvecklat sig. Låt oss se hur väl Alliansens politik har slagit igenom hittills, som uttrycks i stor utsträckning genom det lokala utvecklingsprogrammet. Uppföljning av resultatmålen visar på att 9 av målen är delvis uppfyllda medan 5 av målen inte är uppfyllda och inget är än så länge uppfyllt. Det innebär en oförändrad måluppfyllelse från tidigare år och under våren får vi se om det är annorlunda för Alliansstyret. Att hittills inte uppfyllt ett enda av de politiskt uppsatta målen är starkt underkänt och djupt beklagligt. Mål är till för att uppnås och när inte ens ett enda uppnåtts visar det att Alliansens minoritetsstyre varit allt annat än handlingskraftig! 

Den som är intresserad av politiken i Motala minns mycket väl att Moderaterna inte ville lägga en krona på en aktivitetshall inför valet. Ett av kraven från oss för att släppa igenom avsiktsförklaringen som omnämns var just att en ishall skulle prioriteras om än på en annan plats, ett löfte som vi socialdemokrater gick till val på. När Alliansstyret misslyckats genomföra sin politik, så har vi socialdemokrater gjort det vi kunnat för Motalas bästa och drivit igenom flera av våra vallöften i opposition! 

Ett vallöfte som vi gick fram med var att inrätta en fritidsgård kombinerat med en gymnastikhall på Ekön. Och vet ni vad, även det vallöftet är på väg att infrias i opposition. Detaljplan är klubbad och arbetet är igång för fullt. Ett annat från oss var att inrätta en Fritidsbank. Den som följde debatten i fullmäktige, minns vad Alliansens dåvarande ordförande i kommunstyrelsen sade. Kort sagt så han var emot att inrätta en Fritidsbank. Även detta vallöfte har infriats. Genom det personalpolitiska programmet är arbetet med avskaffandet av delade turer och införandet av heltid som norm igångsatt, ett vallöfte som vi är stolta över, det förtjänar våra välfärdshjältar. Vi gick även till val med att utveckla bokbussen till servicebuss, vilket gynnar våra medborgare på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden. Även detta är på gång och infrias. Vi betar av det ena vallöftet efter det andra, trots ett Alliansstyre! 

Något som Alliansen däremot lyckats med är försäljningen av Skogsborg, trots att vi stretade på, resultatet av det? En vattenskadad lokal utan verksamhet, inget annat än en skamfläck. Däremot pausades försäljningen av S:t Anna, en gåva som vi motalabor kunnat få ut mycket av. Vi Socialdemokrater är emot försäljningen av vår gemensamma semesteridyll. Vi har alla sett resultatet av försäljningen av Skogsborg, det ska inte upprepas. Alliansen lyckades, trots motstånd från oss, även stänga ned Ungdomshallen. Detta är inget som ingår i Alliansens attfåsakergjorda-lista. Nu har de även backat från att bolagisera Platen, för tillfället. Vi kan konstatera att det som Alliansens lyckats göra är misslyckade utförsäljningar och nedläggningar som inte fått de effekter man avsett. 

Under den här mandatperioden när Alliansen styrt med stöd av SD, så har vi Socialdemokrater tagit ansvar och lyckats driva igenom viktig politik för Motala. Ledarskapet som Alliansen uppvisat är undermåligt och under all kritik. Motala kan bättre! 

Elias Georges (S) oppositionsråd 

Maj Bergendahl (S) 2:e vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Helen Isaksson (S) 2:e vice ordförande Bildningsnämnden

facebook Twitter Email