Återöppna förskolan i Borensberg

Under våren beslutade Alliansen, trots protester från föräldrar och oss i oppositionen, att lägga ner den uppskattade öppna förskolan i Borensberg. Om detta skrev Helen Isacsson och Anna Källström i MVT i somras. Läs inlägget här⬇️

I Alliansens Motala låter nedskärningarna inte vänta på sig. Gång på gång ställs viktiga välfärdstjänster under hot om neddragningar eller i värsta fall nedskärningar. 

Vi har under det senaste året sett privatiseringsförsök, utförsäljningar och försämrad välfärd. Inom äldreomsorgen tvingas personalen springa snabbare, inom skolan dras det ned på vuxentätheten när skolbibliotekarieorganisationen halveras. I stället för höjd kvalitet inom välfärden så prioriterar Alliansen asfalt och betong. Bilister premieras medan barn och äldre får betala notan. 

Nu senast så var det öppna förskolan i Borensberg som hamnade mitt i Alliansens välfärdsskövling. Öppna förskolan i Borensberg har den senaste tiden inrymts i biblioteket och tiden har minskats till två timmar per vecka. Tanken var att detta skulle vara en temporär lösning till dess att nya lokaler hittats, men i stället väljer Alliansen nu helt att avveckla öppna förskolan i Borensberg, med hänvisning till att resurserna behövs bättre i Charlottenborg i Motala tätort. 

Vi tycker att resonemanget är märkligt. Att man väljer att satsa på en ny öppen förskola i Charlottenborg är bra. Det är viktigt för integrationen och kommer att bygga nätverk, inte minst för utrikesfödda kvinnor som annars har få samhällskontakter. Men en öppen förskola i Charlottenborg behöver inte stå i konflikt med en bibehållen verksamhet i Borensberg. Inte minst när det i dagsläget endast handlar om två timmar per vecka.  

Öppna förskolan är en viktig verksamhet. Att den inte är lagstadgad gör den inte mindre viktig, utan den utgör ett viktigt komplement till ordinarie förskoleverksamhet. I den öppna förskolan kan barn och föräldrar träffas förutsättningslöst och skapa nya kontaktytor. Den utgör en social mötesplats för föräldrar och barn och utgör en viktig pedagogisk verksamhet. Här finns utrymme för samtal, råd och stöttning på jämlika villkor. Den öppna förskolan lägger grunden för framtida skolgång och utgör en viktig inslussning till ordinarie pedagogisk verksamhet. Den utgör tveklöst en viktig del av det förebyggande arbetet och vi kan se i forskningen att barn som deltar i verksamheten klarar sig bättre i ordinarie förskolan därefter. 

Borensberg är en ort på frammarsch. Fler söker sig till orten och många lockas av det attraktiva läget, sjönära med närheten till Linköping. Vi ser hur inte minst barnfamiljer söker sig till orten, men även till kringliggande orter i östra kommundelen. Ska den här utvecklingen fortsätta måste vi våga satsa på Borensberg och genom det gynnar vi även landsbygden i östra delen av Motala. 

Borensbergsborna och medborgarna boende i kringliggande områden förtjänar en god samhällsservice. En öppen förskola ska inte vara något endast för de boende inne i Motala tätort, utan bör erbjudas även fortsättningsvis i Borensberg. Att neka Borensbergsborna två timmar öppen förskola per vecka är inget annat än en skandal och extremt småsint. Kostnaden är liten, men de positiva effekterna är många. Gör om och gör rätt, återöppna den öppna förskolan i Borensberg. 

Anna Källström, ordförande Östra S-föreningen 

Helen Isacsson, 2:e vice ordförande bildningsnämnden

facebook Twitter Email