Återigen vänder SD kappan efter vinden

Elias Georges skriver i dagens MVT och Sverigedemokraternas märkliga beteende i aktivitetshallsfrågan. Läs inlägget nedan.

På kommunstyrelsen i mars lyfte vi i Solidariskt Motala återigen frågan om att uppföra en aktivitetshall på den plats nuvarande bandyplan ligger. Detta gjordes alltså ytterligare en gång efter vårt försök i februari då vårt yrkande om en aktivitetshall röstats ner av Alliansen med hjälp av Sverigedemokraterna. Därefter gick Sverigedemokraterna ut vitt och brett och deklarerade att man på grund av okunnighet och politisk oerfarenhet råkat rösta fel och att man absolut var positivt inställd till en aktivitetshall enligt rådande detaljplan, på samma plats som nuvarande bandyplan.

Som sagt, när Sverigedemokraterna tillkännagivit sin inställning visste vi att det fanns en majoritet för en aktivitetshall. Därför valde vi att lyfta frågan igen, då den är högt prioriterad både av oss i Solidariskt Motala men också för Motalaborna och för vårt föreningsliv. Men hanteringen på kommunstyrelsens sammanträde i mars kom att bli en fars utan dess like. 

För det första så deltar inte den politiske vilden när frågan om aktivitetshall ska behandlas. Han väljer att inte ta ställning och verkar inte vilja bekänna politisk färg. Istället lämnar han över sin vågmästarroll till ersättaren som utgörs av en sverigedemokrat. Till vår stora förvåning röstar SD återigen, trots deklarationer i både traditionell och social media, nej till vårt förslag om en aktivitetshall – som skulle vara färdigställd redan 2021. 

SD:s tvära vändningar är anmärkningsvärda och väcker många funderingar. Har man fått något i utbyte för att byta åsikt helt eller vad har ändrats under den månad som gått mellan sammanträdena? Vill inte Sverigedemokraterna gynna Motalaborna, vårt föreningsliv och den goda marknadsföring ett elitlag innebär? Eller har man bara svårt att bestämma sig?

Vi kan bara beklaga SD:s agerande och det faktum att Motalaborna nu går miste om en investering värdefull för många. Motala behöver en aktivitetshall, och det nu. Det skulle ge våra skolbarn förutsättningar för fler fritidsaktiviteter. Våra föreningar skulle få ytterligare en arena att verka på. Det skulle bli ett epicentrum för isaktiviteter på vinterhalvåret och kunna användas till andra arrangemang sommartid. En vinst för hela Motalas idrottsliv. 

Alliansen väljer nedskärningar framför framtidsinvesteringar. Sverigedemokraterna vänder kappan efter vinden, och det blåser många vindar just nu. Men en sak är säker. Sverigedemokraterna fortsätter agera marionettdocka i den styrande minoritetens nedskärningspolitik.

Elias Georges (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email