Årets kyrkoval är ett värderingsval – ta ställning!

Kyrkovalets förtidsröstning har börjat. Fram till och med den 19 september kan du rösta. Årets val är ett värderingsval, och det är nu det avgörs vilken kyrka vi kommer att få. Vi vill se en modern och öppen folkkyrka – om det skriver Sture Egberth i MVT. Läs inlägget här.

Svenska kyrkan finns med oss i livets alla stadier. Från det att vi föds, till dess att vi lämnar jordelivet. Kyrkan finns med oss i glädje och i sorg, när vi vill fira och när vi behöver som allra mest stöttning. Kyrkan står för gemenskap och trygghet – en plats dit alla är välkomna, precis som de är.

För oss är det viktigt att kyrkan får vara precis detta, en plats för alla. Svenska kyrkan ska vara en folkkyrka öppen för alla. Oavsett kön eller sexuell läggning. Oavsett hudfärg eller funktionsvariation. Vår kyrka ska aldrig diskriminera, och därför är det så viktigt att vi gemensamt står upp för rättigheter som ständigt ifrågasätts. Kvinnliga präster borde vara en självklarhet år 2021. Det är anmärkningsvärt att grupperingar, i ett land som anser sig vara ett av världens mest jämställda, trots detta ständigt ifrågasätter ett köns rätt att inneha en yrkesroll. Det är skrämmande och det måste motarbetas. 

Årets kyrkoval handlar om att ta ställning – för jämställdhet och mot diskriminering. Det handlar om huruvida vi ska ha en modern folkkyrka eller en kyrka som backar in i framtiden. För oss socialdemokrater är det självklart: vi ska ha en välkomnande och jämlik kyrka. Vi vill se fler kvinnor på ledande befattningar, vi vill att präster ska viga alla; oavsett sexuell läggning, och vi vill att kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. 

Årets kyrkoval handlar om att ta ställning – för jämställdhet och mot diskriminering. Det handlar om huruvida vi ska ha en modern folkkyrka eller en kyrka som backar in i framtiden.

Kyrkan är en stor samhällsaktör och har därmed ett stort ansvar. Kyrkan ska därför också bidra till en positiv samhällsutveckling. Genom att ställa krav på kollektivavtal och erbjuda sommarjobb till ungdomar och personer långt ifrån arbetsmarknaden kan kyrkan göra just detta. På samma sätt behöver kyrkan ta sitt ansvar i klimatfrågan, vi kommer därför att verka för att kyrkan fortsätter satsa för en mer klimatsmart kyrkoverksamhet. 

Den Svenska kyrkan är en del av vårt välfärdssamhälle. Det sociala engagemanget präglar all verksamhet och det är viktigt att samverkan med andra aktörer stärks. Vi har alla ett gemensamt ansvar att bygga ett samhälle som håller ihop och där människor respekteras, där de mest utsatta får den stöttning de behöver. Därför måste det diakonala arbetet utvecklas ytterligare och kyrkan ska ges möjlighet att skapa hopp och framtidstro hos människor. 

Kyrkovalet är ett värderingsval. Vi vill se en kyrka öppen för alla, en kyrka där medmänniskor behandlas med respekt och förståelse. Det är nu vi måste ta ställning. Din röst är viktig – rösta i kyrkovalet.

Sture Egberth (S), kandidat till kyrkofullmäktige

facebook Twitter Email