Alliansens landsbygdssatsningar ekar tomt

Alliansen gick till val på löften om landsbygdssatsningar. Vi undrar vad som hände därefter? Just nu ekar det tomt på satsningar och istället stängs öppna förskolan i Borensberg, landsbygdsmiljonen är skrotad och Tjällmo bibliotek är nedläggningshotat. Om det skriver Anna Källström och Mattias Öberg i dagens MVT.

När Alliansen gick till val 2018 var landsbygden deras viktigaste fråga. Man skulle satsa som aldrig förr och landsbygden skulle blomstra. Man utlovade medel för bredbandsutbyggnad, företagskluster och satsningar på landsbygdsskolan. LIS-områden skulle exploateras och det skulle bli än mer attraktivt att flytta till Motalas landsbygdsorter. Godegårds skola skulle återöppnas och för det skulle pengar tillskjutas. Landsbygdsskolorna skulle få kosta. 

Vad har hänt, så här snart två år efter Alliansens tillträde? Godegårds skola har nyöppnats, men övriga förslag lyser med sin frånvaro. För det första har man avskaffat landsbygdsmiljonen. Landsbygdsmiljonen var medel som vi under vår tid i majoritet hade avsatt för att kunna genomföra efterfrågade satsningar på landsbygden. Syftet var att kunna vara flexibel och ha pengar att använda för att tillmötesgå lokala aktörers, såsom bygdeföreningar, önskemål och behov. Landsbygdsmiljonen användes bland annat till att bygga spontanidrottsplatsen och skateparken i Tjällmo, efter en motion av socialdemokraten Ibrahim Beganovic. Nu har Alliansen tagit bort den miljonen och därmed har också landsbygdens budgetutrymme minskats. 

Vidare har budgetposten för stadsmiljöutveckling i Borensberg stoppats, precis som planerna för en utbyggnad av båthamnen. Extremt anmärkningsvärt sett till den potential Borensberg har med sin närhet till Linköping och ombyggnationen av rv 34. Vi vet alla hur viktig stadsmiljön är när människor söker sig till nya boendeplatser och kan inte förstå varför Alliansen prioriterar bort satsningar på vår fina kanalstad. Borensberg är en ort i stark utveckling, men vi måste också satsa om vi vill att den utvecklingen ska fortsätta. Nu vill dessutom Alliansen lägga ner öppna förskolan i Borensberg, ytterligare ett hårt slag mot landsbygden och alla barnfamiljer. 

Under våra år i majoritet var vi tydliga med våra prioriteringar. Vi ville skapa en grönare cykelkommun och satsa på våra cykel- och gångvägar. Till skillnad från Alliansen tycker vi inte att det endast är bilister som ska prioriteras, utan vi vill se trygga färdvägar för samtliga trafikanter. Vi la därför 5 miljoner årligen på satsningen ”trygg, säker och tillgänglig” och arbetade efter cykelplanens intentioner. Cykelplanen tycks Alliansen helt glömt bort. Man ratade satsningen på ett cykelgarage vid stationen, trots medfinansiering från myndighetshåll. Och den mycket efterlängtade cykelvägen i Nykyrka ner till affären, vad händer med den? 

Även kulturen får stryka på foten. Bokbussen blir, enligt uttalande under debatten på Sjöstadsmorgon 2019, kvar till dess att motorn rasar. Men någon ny blir det inte, trots att vi lagt in medel i budget som fanns kvar när Alliansen övertog makten. Vi är nog alla medvetna om vilken viktig roll bokbussen spelar, inte minst för landsbygdens invånare och våra landsbygdsförskolor. Under våren har vi också kunnat läsa hur Tjällmo bibliotek hotas av nedläggning, något som är märkligt kopplat till det faktum att det också verkar som skolbibliotek och är extremt uppskattat av Tjällmoborna. 

Ska man satsa på landsbygden, som Alliansen säger att man vill, då måste det också få avtryck i budgeten. Alliansens höga svansföring i valet tycks bara vara tomma löften och kan bara ses som valfläsk utan grund. Vi väntar med spänning – när ska Alliansen satsa på fler landsbygdstomter i sjönära lägen och när får våra landsbygdsbor ta del av medlen i investeringsbudgeten? Just nu ekar det tomt.

Mattias Öberg, ledamot landsbygdsgruppen (S)
Anna Källström, ordförande Östra S-föreningen

facebook Twitter Email