Alliansens agerande är respektlöst

Alliansen valde att negligera revisionens kritik när Motala kommuns bokslut skulle hanteras. Trots att man missar budgetmålet med nästan 50 miljoner kronor vägrar man vara ödmjuk och inse misslyckandet. Om det skrev Johan Andersson tillsammans med miljöpartisten Mikael Carlsson i MVT i början av sommaren. Läs inlägget här.

Motala kommun har nu hanterat sitt bokslut för 2019. Årsredovisningen är ingen munter läsning, och sett i kombination med tertialrapporten för första delen av år 2020 är det svårt att hålla oron borta.

Alliansen missar målet med 47,1 miljoner kronor, framför allt ser vi hur den ekonomiska styrningen i socialnämnden och bildningsnämnden brister. Även måluppfyllelsen är under all kritik, men det är trots allt det ekonomiska utfallet och bristen på kontroll och ansvarstagande som oroar mest. 

Den ekonomiska styrningen följs noggrant av en kommunal revision. Revisionen består delvis av lekmän, politiskt tillsatta men med ett politiskt obundet uppdrag, men till sin hjälp har lekmännen yrkesverksamma revisionsbyråer som bidrar genom extern granskning. Revisionen utgör en viktig kontrollinstans och är helt avgörande i uppdraget att säkra kontrollfunktioner för medborgarnas trygghet. Revisionen följer verksamheterna för att säkerställa att skattebetalarnas pengar hanteras med förnuft och att ansvar tas för ekonomin. 

Revisionen har några verktyg i samband med årsbokslut. Man kan föreslå att en nämnd eller styrelse ska få kritik riktad mot sig, vilket är den mildaste reprimanden. Revisionen kan också bli snäppet strängare för att tydligt markera när politiken inte fullgjort sitt uppdrag kopplat till verksamhet och ekonomi, då kan revisionen föreslå en anmärkning. Därefter kan revisionen också föreslå att ansvarsfrihet inte ska lämnas, detta sker dock i regel endast vid uppenbar försummelse och misskötsel. En kritik eller en anmärkning från revisionen ska inte tas lätt på, det är en tydlig signal om att saker och ting inte hanterats önskvärt och att förändring krävs med omedelbar verkan. 

Detta är precis vad som hände i kommunfullmäktige här i Motala. Socialnämnden går back, tredubbelt så mycket som året innan (då en anmärkning faktiskt riktades mot socialnämnden – som då styrdes av oss i Solidariskt Motala. Majoriteten i Solidariskt Motala gick på revisionens linje i det fallet och röstade för en anmärkning ”mot sig själv”). Socialnämndens underskott har alltså vuxit, från 11 miljoner kronor under vår tid vid makten 2018 till över 30 miljoner kronor under Alliansens 2019. Bildningsnämnden går hela 16 miljoner kronor back för 2019, även det hissnande siffror. Hela resultatet räddas egentligen av att man sålde Skogsborg. 14 miljoner av skattebetalarnas pengar som nu får rädda Alliansens underskott.

En enad, politiskt obunden, revision – som är att likställa med myndighet – anser alltså att man bör rikta anmärkning och kritik. Alliansen vägrar ta till sig av feedbacken och röstar ner detta med hjälp av Sverigedemokraterna. Det är extremt anmärkningsvärt att man negligerar en enig revision, med representanter från alla block. Det är omdömeslöst och utan motstycke. Alliansen frånsäger sig ansvaret men vill trots detta styra. Man vill ha makten men vägrar ta ansvar. Istället menar man att kritiken är onödig då man nu har kontroll. Vad för kontroll undrar vi? Socialnämnden ser ut att gå över 30 miljoner back även 2020 – vem tar ansvar för det då? 

Alliansens agerande är respektlöst och strider mot den kutym som finns inom kommunsektorn. Att man misslyckas helt med den ekonomiska styrningen och uppföljningen, och sedan vägrar ta till sig av välgrundad oberoende kritik kan närmast liknas till ett egenmäktigt förfarande. Vi är djupt oroade över Alliansens oförmåga att ta ansvar för sitt eget agerande och konsekvenserna av detsamma. 

Johan Andersson, ordförande Socialdemokraterna Motala

Mikael Carlsson, ordförande Miljöpartiet Motala

facebook Twitter Email