Alliansen skyller sina problem på oppositionen

När en borgerlig politik får styra den politiska dagordningen prioriteras utförsäljningar, avregleringar, skattesänkningar och privata alternativ, skriver Elias Georges (S) och Elias Hallén (MP) i en replik.

Svar på ”Motala kan inte leva över sina tillgångar”, 14/4 i MVT. 

Motala kommun styrs sedan valet 2018 av Alliansen i minoritet med Sverigedemokraterna som stödhjul. En osäker allians som på senare tid har lagt flera förslag och genomfört utförsäljningar som urholkar vår gemensamma välfärd i kommunen. 

De senaste veckorna har företrädare från Alliansen skrivit i MVT om att kommunens underskott och brister inom verksamheterna är Solidariskt Motalas fel. Det är uppenbart att de styrande politikerna inte vill ta ansvar för underskotten i ekonomin. Vill inte Alliansens företrädare kännas vid att det är deras egen budget som skapat dessa underskott? Att rikta uppmärksamheten på oppositionens budgetförslag är vanligt förekommande i den politiska debatten men ger ingen politisk trovärdighet och genomskådas med lätthet av medborgarna.

Vi delar kommunrevisionens oro över den ekonomiska utvecklingen vi nu ser i kommunen. Alliansen missar sitt ekonomiska resultatmål om 2,5 procent med närmare 47,1 miljoner för 2019. Det är inte att säkra en god ekonomisk hushållning. Kommunen räddas i princip från ett minusresultat tack vare en försäljning av en kommunal tillgång, Skogsborg. 

Utförsäljningar är inga hållbara långsiktiga spelregler. Allianser får underkänt på flera områden, framförallt inom socialförvaltningen som gick 30 miljoner kr back under 2019, men också för den ekonomiska hanteringen i kommunstyrelsen och i bildningsnämnden.

Vi har varit tydliga under hela 2019 och påtalat vid ett flertal tillfällen att Alliansens generella effektiviseringsåtgärder inte kommer att ge önskad effekt, vilket framgår av årets resultat. Vi var även tydliga med att våra nämnder och verksamheter inte mäktar med stora ramneddragningar, vilket visar sig nu i de stora underskotten i de stora nämnderna. Dessutom är inget av de 14 politiska målen uppfyllda under 2019. Det måste ses som ett underkänt betyg för den politik som Alliansen bedriver i Motala kommun.

Alliansen har idag inga större förslag på hur kommunens vård och omsorg ska förbättras, utan vill lägga ansvaret på externa utförare. Bevis för detta är det senaste förslaget att privatisera det väl fungerande kommunala äldreboendet Strömsborg. Hanteringen av Strömsborg och hur den har påverkat all personal på äldreboende visar hur minoriteten vill att äldreomsorgen ska vara. Vi delar personalens frustration och är emot beslut, men vi är inte förvånade. När en borgerlig politik får styra den politiska dagordningen prioriteras utförsäljningar, avregleringar, skattesänkningar och privata alternativ före mer resurser och mer personal till det vi äger gemensamt. 

För oss i Solidariskt Motala är det självklart att skattemedlen går till rätt saker, till de boende och personalen som är så oerhört viktiga för kommunens verksamheter. Motalaborna förtjänar en god kvalitet i skolan och i vård och omsorg, därför vill vi i oppositionen ta större ansvar för att säkerställa mer resurser till välfärden.

Vi i oppositionen beskylls för att vara svaga för våra förslag till åtgärder och omfördelning av kommunens resurser för våra medborgares bästa. Motalaborna förtjänar ett starkt styre, särskilt mycket under rådande coronakris, vilket dessvärre lyser med sin frånvaro.

Nu får Motala kommun cirka 66 miljoner kronor i tillskott från den rödgröna regeringen för att kunna stödja välfärden och konsekvenser för näringsliv under coronakrisen. Vi förutsätter att dessa pengar nu används där de behövs för våra medborgares bästa, annars är det ett svek som kommer lämna djupa sår framöver. 

Elias Georges (S), oppositionsråd
Elias Hallén (MP), gruppledare

Länk till artikeln i MVT: https://mvt.se/asikter/artikel/minoriteten-skyller-sina-problem-pa-oppositionen/1jd2w9xr

facebook Twitter Email