Alliansen har tappat kontrollen över skolan

Varje år så gör Lärarförbundet en rankning av landets samtliga skolkommuner. När vi tar del av den årliga skolrankningen för året 2021 så blir vi oroade.

På ett år har Motala kommun gått från 83:e till 204:e plats, det är ett tapp på 121 platser. Detta är inget annat än katastrof, alliansen har tappat kontrollen över skolorna i Motala. 

I länet är Motala rankad som elva av tretton kommuner. Tidigare i år så har Alliansen stoltserat över att dem effektiviserat bort tjänster i grundskolan, nu får vi skörda effekterna av det arbetet. Det är därför andelen utbildade lärare i Motala faller med hela 48 placeringar från att legat på 63 plats 2020 till plats 111 år 2021. En klar försämring gäller Meritvärde för årskurs 9. År 2020 placerade sig Motala på plats 67, år 2021 har vi fallit tungt till plats 226. Lika oroande är fallet gällande andel godkända elever. På ett år har vi fallet med hela 85 placeringar till plats 206. 

Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Det finns förvisso styrkor men de är tyvärr få. Tittar vi på svagheter hittar vi fler kriterier som behöver belysas, inte minst vad gäller resurser till undervisning, lärartäthet samt friska lärare.

Vi Socialdemokrater vet att utbildning är nyckeln till ett gott och rikt liv. Den öppnar dörrar för att aktivt delta i samhällslivet och göra egna livsval. Den rustar oss för arbete och bygger vårt lands välstånd, varje ny generation ska få möjligheten att nå längre än den förra. Då behöver vi insatser för att höja kunskapsresultaten så att fler får lära sig mer, inte mer effektiviseringar. Ojämlikheten i skolan måste bekämpas, mer resurser ska gå till de skolor som behöver det bäst.

Barn ska aldrig delas upp utifrån föräldrarnas inkomst eller utbildning. En skola där barn med olika erfarenheter och bakgrund möts är en grundbult i en demokrati. Fokus i skolan ska vara på kunskap och bildning i syfte att öka elevernas måluppfyllelse och att fler elever når kunskapsmålen. Vi måste satsa på våra barn, de är vår framtid. 

På det hela taget är detta ett stort misslyckande från Alliansen vad gäller skolresultaten, här behöver vi kraftiga satsningar på vårt gemensamma. I vårt budgetförslag som dessvärre inte vann gehör i fullmäktige avsatte vi 22 miljoner kronor till bildningsnämnden för vi prioriterar våra barn, elever och vår personal. Alliansen stoppar huvudet i sanden, effektiviseringar och friståendeskolor ska vända utvecklingen i Motala. Själva tänker dem inte göra något. Om 9 månader är det val, Motala förtjänar bättre.

Helen Isaksson (S) 2:e vice ordförande bildningsnämnden

facebook Twitter Email