Äldreomsorgslyft för stärkt välfärd

I dagens MVT skriver Johan Andersson och Marianne Walter tillsammans med miljöpartisten Elias Hallén om regeringens satsningar på äldreomsorgen. Läs artikeln här.

Coronapandemin slår hårt och den drabbar oss alla. Ekonomin sviktar och det mänskliga lidandet är stort. Faran för liv och hälsa, speciellt hos utsatta riskgrupper, är överhängande och vi måste alla hjälpas åt för att mota Olle i grind. Det krävs krafttag, på samtliga nivåer, och vi måste alla stötta upp vår gemensamma välfärd. 

Den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen har tagit styråran och visar vägen i krisen. Viktiga beslut har tagits och medel har skjutits till. Man har hela tiden varit tydlig med att ekonomin inte ska stå i vägen för nödvändiga åtgärder, utan att man är beredd att skjuta till mer medel om så krävs. Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna skjutit till 190 miljarder kronor för att rädda svenska jobb och för att ge sjukvården och omsorgen resurser att hantera konsekvenserna av pandemin. 

Pandemins framfart har drabbat välfärden hårt. Inom den kommunala vård- och omsorgen jobbar många hjältar dagligen för att minska smittspridning och för att ge våra äldre eller sjuka den bästa möjliga omvårdnaden. Arbetsförhållanden, som även i vanliga fall är tuffa, blir nu extra hårda och många sliter under långa arbetspass. Bemanningen ställs under stor press och många får jobba extra eller ställa in sin semester för att verkligheten ska gå ihop. 

Samtidigt som äldreomsorgen står under enorm press så sker stora varsel i många andra branscher. Arbetsmarknadens utbud och efterfrågan har förskjutits och det finns en resursbrist att möta upp. För att möta upp den efterfrågan av kompetensförsörjning som finns inom äldreomsorgen har regeringen valt att satsa på ett äldreomsorgslyft och fler utbildningsplatser. Medel skjuts nu till så att kommunerna ska kunna erbjuda anställda inom äldreomsorgen att studera till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. 

Satsningen innebär att välfärdens personalförsörjning stärks och ökar attraktiviteten så att fler söker sig till branschen. Genom att dessutom öka antalet utbildningsplatser på yrkesvux ser regeringen också till att dessa satsningar blir praktiskt genomförbara. Utöver detta så skapas det också fler utbildningsplatser med fokus på vård och omsorg på landets Folkhögskolor.  Fler utbildningsvägar kommer i förlängningen att skapa fler medarbetare i vården. Ett välkommet och helt avgörande tillskott för vår välfärd!

Regeringen har varit tydlig med att pengar inte ska stå i vägen för bekämpningen av coronaviruset och dess konsekvenser. Satsningen på ett äldreomsorgslyft tillsammans med tidigare aviserade välfärdsmiljarder gör att kommunerna får möjlighet att hantera situationen på ett hållbart sätt. För Motalas del innebär välfärdsmiljarderna cirka 67 miljoner kronor, pengar som ska gå till vår välfärd. Våra medarbetare och våra äldre förtjänar att ha goda förutsättningar att hantera krisens framfart. Det är politikens ansvar och regeringen gör detta möjligt på ett föredömligt sätt. 

Johan Andersson(S), riksdagsledamot


Elias Hallén (MP), gruppledare Miljöpartiet Motala kommun


Marianne Walter (S), 2:e vice ordförande socialnämnden Motala kommun

facebook Twitter Email