Äldreomsorgen kräver ett nytag

Vi måste ta ett omtag kring äldreomsorgen. Våra äldre förtjänar det bästa och våra medarbetare måste få möjlighet att utföra sina jobb under drägliga villkor. Alliansens nedskärningar på socialnämnden är oacceptabla, våra medarbetare kan inte springa snabbare under ständiga sparkrav. Det är tid för förändring, och det måste ske nu. Om det skriver Marianne Walter. Läs debattinlägget här.

Motala står inför stora utmaningar. Demografin förändras, vi blir allt äldre och samtidigt kommer unga ut i arbetslivet allt senare. Detta innebär att en allt mindre del av befolkningen är arbetande, och samtidigt ska den gruppen säkra en god omvårdnad för såväl unga som äldre. Vi står också inför stora pensionsavgångar i kommunen och vi behöver säkra kompetensförsörjningen. Inte minst inom äldreomsorgen kommer vi behöva många nya medarbetare. Vi måste kunna garantera en god omsorg inom såväl hemtjänst som på våra äldreboenden. 

Därför är det anmärkningsvärt hur Alliansen har valt att hantera frågan i socialnämnden. Nämnden går år efter år back ekonomiskt och trots detta så väljer Alliansen att strama åt tyglarna ytterligare. För oss är det märkligt att man inte istället sätter sig ner och analyserar läget – det kanske inte är hållbart att hela tiden lägga nya sparkrav? Vi kanske helt enkelt måste våga satsa mer pengar på vår äldreomsorg. För oss är det helt självklart, vår välfärd ska prioriteras. Är det någonstans vi borde satsa pengar så är det just på vår äldreomsorg. Därför tillför vi i vårt budgetförslag för nästa år 22 miljoner kronor extra till just äldreomsorgen. 

Till skillnad från Alliansen så ser vi ett behov av en ökad bemanning inom äldreomsorgen. Våra medarbetare på våra äldreboenden och inom hemtjänsten ska få fler kollegor. Att Alliansen stolt presenterar personalnedskärningar inom äldreomsorgen när de presenterar sin årsredovisning är för oss helt verklighetsfrånvänt. Vi behöver fler medarbetare, inte färre. Man kan inte kräva att personalen ska springa snabbare och snabbare, för vi vet hur det slutar. Ökade sjukskrivningar, utbrändhet och uppsägningar. Människor som egentligen brinner för sitt yrke slutar på grund av en bristande arbetsmiljö.

Äldreomsorgen kräver ett omtag. Vi är övertygade om att det går att skapa en långsiktigt hållbar förändring. Detta behöver ske genom flera steg. För det första så krävs det att vi säkerställer trygga anställningar. Vi ska se till att satsa på tillsvidareanställningar och ha en så god bemanning att timanställningarna kan minimeras. Det är bättre med en överbemanning en otrygga tim- eller visstidsanställningar. Därefter krävs det ett omtag kring arbetsmiljön. Idag orkar inte våra medarbetare jobba heltid på grund av stress och andra brister i arbetsmiljön. Detta slår hårt ekonomiskt mot dessa individer, och är i hög utsträckning en jämställdhetsfråga. Många kvinnor har under årens lopp bränt ut sig eller drabbats av förslitningsskador, andra har tvingats jobba deltid på grund av dåliga arbetsförhållanden vilket skapar dåliga pensioner och en utsatt ekonomisk ställning. Det måste ändras nu. Det är helt oacceptabelt att arbetsförhållandena är sådana att vår medarbetare inte känner att de orkar jobba heltid.

För att skapa en bättre arbetsmiljö behöver vi få fler medarbetare, och vi behöver skapa bättre förutsättningar kopplat till arbetstidsförläggningen. Delade turer ska avskaffas, men det ska inte ställas mot försämringar på annat håll. Man kan exempelvis inte ställa delade turer mot att de anställda istället ska behöva jobba helg oftare. Sedan måste framförhållningen inom schemaläggningen förbättras. Vi ska inte ha korta schemaperioder, utan våra medarbetare ska ha bättre framförhållning kring sina arbetstider så de får möjlighet att planera för en fritid – och så att de på riktigt kan ha ett liv utanför arbetet. Genom längre schemaperioder och ökad delaktighet i schemaläggningen förbättras arbetsvillkoren avsevärt. 

Med dessa förändringar tror vi att det kan ske stora förbättringar för våra medarbetare inom äldreomsorgen. Det är hög tid för förändring och våra medarbetare förtjänar det. 

Marianne Walter (S), 2:e vice ordförande socialnämnden

facebook Twitter Email