Vi vill ha svar från Alliansen om Platen

Vi har hela tiden varit tydliga - Platen ska inte bolagiseras. Vi säger nej till en utförsäljning av våra hem - nu är det dags att Alliansen och Sverigedemokraterna lämnar besked om vad de vill. Om det skriver vi tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet i MVT.

Vi har varit tydliga från början – vi går inte med på att sälja ut Platens bostäder, vår allmännytta. Det är nu hög tid att Alliansen och SD är lika tydliga i den frågan.

Det har knappt gått ett år sedan Alliansen informerade oss om sina planer på en kommunkoncern och en bolagisering av Platen. Kort därefter fick vi se den förstudie de låtit göra, där en utförsäljning av allmännyttan föreslås. En förstudie som de tillsammans med SD tvingade igenom som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. Detta trots våra protester och trots att de hela tiden hävdat vikten av en bred politisk enighet i den här stora och avgörande frågan.

Bostadsstiftelsen Platens roll som garant för allmännyttan har fungerat väl i Motala. Några andra motiv till att bolagisera än att kunna plocka vinst från hyresgästerna för annan kommunal verksamhet har vi inte sett.

I drygt ett halvår har frågan stötts och blötts med konsulter, tjänstepersoner och politiker. Och vi har hela tiden fortsatt vara tydliga; vi är öppna för att diskutera olika former av koncernlösningar för att få en bättre styrning på våra kommunala bolag. Men, vi är inte villiga att lyfta ur Platens hyresbostäder ur stiftelsen för att övergå i ett vinstdrivande bolag. Trots våra upprepade, tydliga besked i frågan verkar inte budskapet nå fram, eller finns kanske inte viljan att faktiskt lyssna på vad vi säger?

Vi försökte tidigt få gehör för att låta fler tycka till, innan förstudien blev utgångspunkten. Men det sa både Alliansen och SD nej till.

Var den uttalade viljan från Alliansen att nå bred politisk förankring inget annat är tomma ord? Avser Alliansen med stöd av SD att genomföra bolagisering av Platen, och ignorera nära hälften av invånarnas förtroendevalda? Ni är svaret skyldiga de Motalabor som i dag bor hos Bostadsstiftelsen Platen och under ert styre riskerar ett otryggt och dyrare boende.

Socialdemokraterna genom Johan Andersson

Vänsterpartiet genom Peter Karlberg

Miljöpartiet genom Elias Hallén

facebook Twitter Email